back to e-flux.com

Open Letter: Freedom for Osman Kavala


#1

Credit: Çiğdem Mater

#freeosmankavala – Freedom for Osman Kavala!

Artists of the 3rd Berliner Herbstsalon in Berlin call for the immediate release of Osman Kavala

Arbitrary arrests without charges, evidence or advice on legal remedies are the new tragic everyday occurrences in Turkey. Although the human rights activist Peter Steudtner from Berlin and codefendants were released two weeks ago, we still cannot breathe a sigh of relief. The imprisonment of donor and cultural mediator Osman Kavala who was detained on 18th of October and arrested on 1st of November, points to a further escalating dimension.

For 30 years, Osman Kavala has been committed to culture and education in Turkey. As founder and president of the cultural institution “Anadolu Kültür”, and as a member of many committees, he has built civil society bridges to Europe and neighboring countries with others in Turkey for decades. With dedication he defends the cultural, ethnical and religious diversity within Turkey. At the same time, he fosters relationships with artists in Europe and the whole world as one of the most notable intellectuals in Turkey.

Osman Kavala is a person who listens to others. A person who stands for an equitable cultural practice beyond demagogy and agitation. A person who speaks up for reconciliation and rule of law without attacking or condemning others, for a society in which the greatest asset is its diversity.

Many of us encountered Osman Kavala and his commitment directly or indirectly through projects that he supported, collaborated with, or initiated. His work is exemplary. And this example urges us to use dialogue to uphold the bridges of civil society, cultural partnerships and artistic bonds between Europe and Turkey.

We, artists, cultural workers, friends and supporters of the 3rd Berliner Herbstsalon in Berlin, who are also committed to a pluralistic cultural understanding, call for Osman Kavala’s immediate release.

http://www.change.org/freeosmankavala


#freeosmankavala - Freiheit für Osman Kavala!

Künstler*innen des 3. Berliner Herbstsalons in Berlin fordern die sofortige Freilassung Osman Kavalas

Willkürliche Verhaftungen ohne Anklage, konkrete Anhaltspunkte oder Rechtsbehelfsbelehrungen sind neuer tragischer Alltag in der Türkei. Zwar sind vor zwei Wochen der Berliner Menschenrechtler Peter Steudtner und weitere Mitangeklagte freigekommen, aufatmen aber können wir nicht. Die Verhaftung des Stifters und Kulturvermittlers Osman Kavala, der am 18. Oktober in Gewahrsam genommen und am 1. November verhaftet worden ist, verweist auf eine weitere eskalierende Dimension.

Seit 30 Jahren engagiert sich Osman Kavala für Kultur und Bildung im Land. Als Gründer und Präsident der Kulturinstitution „Anadolu Kültür“ vor 15 Jahren sowie als Mitglied zahlreicher Gremien gehört er zum Kreis jener Menschen in der Türkei, die zivilgesellschaftliche Brücken nach Europa und in die Nachbarländer aufgebaut haben. Mit Leidenschaft und vor allem künstlerischen Projekten verteidigt er die kulturelle, ethnische und religiöse Vielfalt innerhalb der Türkei und pflegt als einer der wichtigen Intellektuellen des Landes Verbindungen zu Künstler*innen in Europa und auf der ganzen Welt.

Osman Kavala ist ein Mensch, der anderen zuhört. Der für eine ausgewogene Kulturpraxis jenseits der Demagogie und Scharfmacher steht. Einer, der sich für Versöhnung und Rechtsstaatlichkeit einsetzt, ohne andere anzugreifen oder zu verurteilen - für eine Gesellschaft, deren größter Reichtum in ihrer Vielfalt besteht.

Nicht wenige von uns sind durch die zahlreichen von Osman Kavala unterstützten, kooperierten oder initiierten Projekte direkt oder indirekt mit ihm und seinem Engagement in Berührung gekommen. Sein Wirken ist Vorbild. Und das Vorbild ermahnt uns, die Annäherung durch Dialog zu suchen und die Brücken der Zivilgesellschaft, die kulturellen Partnerschaften und künstlerischen Freundschaften zwischen Europa und der Türkei aufrechtzuerhalten.

Wir, Künstlerinnen, Kulturschaffende, Freundinnen und Förderer*innen des 3. Berliner Herbstsalons in Berlin, die sich ebenso wie er einem pluralistischen Kulturverständnis verschrieben haben, fordern die sofortige Freilassung Osman Kavalas.

http://www.change.org/freeosmankavala


#freeosmankavala - Osman Kavala’ya Özgürlük!

Berlin 3. Herbstsalon sanatçıları Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasını talep ediyor

Somut gerekçelere dayanmayan, hukuki prosedürlerde öngörülen temel hakları gasp eden keyfi tutuklamalar, Türkiye’nin yeni trajik gündemini belirliyor. Berlinli insan hakları savunucusu Peter Steudtner ve diğer bazı sanıkların iki hafta önce serbest bırakılmış olmaları da rahat nefes almamız için yeterli bir neden değil. Çeşitli sosyal ve kültürel kurumların kurulmasına öncülük etmiş ve yorulmak bilmeden kültür ve sanatın destekçisi olmuş Osman Kavala’nın 18 Ekim’de gözaltına alınıp 1 Kasım’da tutuklanması tırmanan yeni bir gerginliğe işaret ediyor.

30 yılı aşkın bir süredir ülkesinde kültür ve eğitime destek veren Kavala, aynı zamanda 15 yıl önce kurduğu Anadolu Kültür’ün de başkanı konumunda. Bir dizi diğer kurumun da faal üyesi olan Kavala, onlarca yıldan bu yana Türkiye ile komşu ülkeler ve Avrupa arasında sivil toplum köprüleri kuran insanlardan biri olmuştur. Büyük bir özveriyle, özellikle de sanat projeleriyle, Türkiye’nin kültürel, etnik ve inanç zenginliğini savunan Kavala, Türkiye’nin Avrupa ve bütün dünyadaki sanatçılarla varolan ilişkilerini geliştirmek için çaba sarfeden önemli aydınları arasında yer almıştır.

Osman Kavala diğer insanlara kulak veren, demagoji ve aşırılığın ötesinde uyumlu bir kültür pratiği için mücadele eden, farklı düşünenlere saldırmadan ve onları mahkum etmeden, barış ve hukuk devleti için çaba sarfeden bir aydındır. İçimizden birçok sanatçının, Osman Kavala tarafından geliştirilen ya da onun ortaklığı ve desteğiyle gerçekleşen projeler vesilesiyle, bugüne dek doğrudan ya da dolaylı olarak gerek kendi şahsıyla gerekse oluşturduğu platformlarla teması oldu. Kültürel etkileşime gösterdiği bağlılık bir örnek oluşturmaktadır. Ve bu örneğin bizlere gösterdiği yol, yakınlaşmayı diyalog yoluyla sağlamak ve Avrupa ile Türkiye arasındaki kurulan sivil toplum köprülerini, kültürel ortaklıkları ve sanat dostluklarını ayakta tutmaktır.

Çoğulcu bir kültür anlayışına duyduğumuz inançla bizler, Berlin’de gerçekleştirilmekte olan 3. Herbstsalon sanatçıları, kültür çalışanları, dostları ve destekçileri olarak Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

http://www.change.org/freeosmankavala


Statement from Osman Kavala on His Continuing Imprisonment in Turkey
A Letter From Osman Kavala Upon Completion of his 9th Month in Prison